FILMOVÉ MIESTA A FILMOVÝ TURIZMUS

projekt publikácie venovanej filmovému turizmu na Slovensku, v Čechách a vo svete (v príprave 2001-2002... 2005-2006... 2014-2015...)Osobný instagram